Polityka Prywatności

1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych

osobowych jest Pepa Films Aleksandra Sieciechowicz, ul. Unii Europejskiej 43, 65-980 Zielona

Góra, NIP: 929 177 42 01.

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna są zróżnicowane ze względu na

dokonywane czynności. Przede wszystkim:

a) w przypadku zapisów na warsztaty podane dane będą przetwarzane w celu zrealizowania usługi

(art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dokumentacji

księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu niezbędnej archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO).

b) w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego dane są przetwarzane w celu kontaktu z

Tobą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) czyli podstawę przetwarzania stanowi Twoja zgoda wynikająca

z zainicjowanego kontaktu. Korespondencja może podlegać również archiwizacji na potrzebę

wykazania jej treści w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

c) w przypadku zapisania się na newsletter podane przez Ciebie dane są niezbędne do przesyłania

newslettera. Podstawę prawną przetwarzania w tym przypadku stanowi Twoja zgoda (art. 6 ust.

1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisu.

3. Uprawnienia.

Jako podmiot, którego dane podlegają przetwarzaniu posiadasz szereg uprawnień, a są nimi:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) prawo do przenoszenia danych,

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (więcej szczegółów: https://uodo.gov.pl ).

Powyższe uprawnienia nie są bezwzględne, co oznacza, że nie przysługują w stosunku do

wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Niemniej jednak, jedno z uprawnień

przysługuje zawsze – jeśli uznasz, że doszło z naszej strony do naruszenia przepisów o ochronie

danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli natomiast masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z zakresem przetwarzania

Twoich danych osobowych możesz się ze mną skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-

mail: kontakt@pepafilms.pl

4. Odbiorcy danych.


Dostęp do danych będą mogli również uzyskać moi podwykonawcy tzn. podmioty, z których usług

korzystam. Wszystkie te podmioty gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony danych

osobowych, które są wymagane przepisami prawa.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane przez okres świadczonej usługi oraz przez okres wynikający z

przedawnienia roszczeń, praw konsumenta i prowadzenia księgowości.

6. Informacja o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych

identyfikujących takich jak imię, nazwisko, PESEL oraz danych kontaktowych ma charakter

dobrowolny, ale jest niezbędne do wykonania w/w czynności.

COOKIES

Moja strona internetowa, podobnie jak większość innych wykorzystuje tzw. cookies. Są to dane

informatyczne zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. na

Twoim komputerze. Mogą one być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia

końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać

urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,

dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze

stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik

nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


2. Na mojej stronie internetowej mogą być stosowane następujące rodzaje „ciasteczek”:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu

internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających

uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych

serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika

ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z

którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,


e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu

końcowym użytkownika. Możesz te ustawienia zmienić np. w taki sposób, aby blokować

automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o

ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe

informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach

oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies

oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy

przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych

informacji.


4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych

usług w ramach mojej strony, w szczególności wymagających logowania.

Wyłączenie opcji

przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści

zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ta strona z zastrzeżeniem tych, do których

dostęp wymaga logowania.